Realizacje desktop

Wybrane realizacje aplikacji desktopowych naszego autorstwa. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do kontaktu.

 • Aplikacja systemu komunikatów dźwiękowych

  Dla naszego Klienta wykonaliśmy zautomatyzowany system komunikatów dźwiękowych, współpracujący z częścią sprzętową również naszego autorstwa. Z modułu GPS pobierana jest informacja o położeniu na podstawie której podejmowana jest decyzja o odtworzeniu odpowiedniego pliku dźwiękowego (kodowanie Speex). Aplikacja dostosowana do panelu dotykowego.

  Technologie: wxWidgets, CPP, GPS, USB, FTDI

 • Moduł kalibracji dla frezarek CNC

  Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł do kalibracji oraz rozpoznawania markerów dla frezarek CNC za pomocą kamery USB. Do rozpoznawania odpowiednich kształtów użyliśmy biblioteki OpenCV. System Windows.

  Technologie: CPP, C# .net, OpenCV, kamera USB

 • Moduł symulatora frezarek CNC

  Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł symulatora trójosiowych frezarek CNC. Do renderingu użyliśmy biblioteki OpenGL, dodatkowo optymalizując siatkę trójkątów dla obszarów płaskich oraz implementując bump mapping w celu poprawy jakości renderingu. Zaimplementowaliśmy 3 rodzaje narzędzi (płaskie, sferyczne, stożkowe). Docelowo używany w aplikacji cncGraF. System Windows.

  Technologie: C# .net, OpenGL

 • Moduł generowania czcionek dla frezarek CNC

  Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł umożliwiający półautomatyczne generowanie ścieżek dla frezarek CNC z czcionek TrueType. Docelowo używany w aplikacji cncGraF. System Windows.

  Technologie: C# .net, OpenGL

 • Sterowanie wzmacniaczem pomiarowym

  Dla Wojskowej Akademii Technicznej stworzyliśmy aplikację do sterowania wzmacniaczami pomiarowymi, wykonanymi również przez nas. Aplikacja umożliwia ustawianie parametrów operacyjnych wzmacniacza oraz wyświetlenie i zapis danych do plików w czasie rzeczywistym. Klientowi udostępniliśmy również API służące do komunikacji ze wzmacniaczem w postaci biblioteki DLL.

  Technologie: wxWidgets, CPP, USB, HID