Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do skontaktowania się z nami za pomocą poniższego formularza lub wysłania wiadomości email na adres kontakt@intsol.pl


INTSOL sp. z o.o.
ul. Radarowa 60
02-137 Warszawa

tel. (+48) 880 366 728
e-mail: kontakt@intsol.pl

KRS: 0000447969
NIP: 522-300-28-72
REGON: 146502903

Kapitał zakładowy 5100 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS