Wyniki wyszukiwania dla sharepoint services

  • Strona www dla firmy Reja sp. z o.o.

    Dla firmy Reja sp. z o.o. wykonaliśmy nową wersję strony domowej. Dwujęzyczna witryna, oparta na zaawansowanym i nowoczesnym frameworku Orchard, umożliwia szybką i prostą aktualizację treści strony. Na potrzeby projektu wykonaliśmy dedykowane moduły dla Orchard oraz automatyczne narzędzia wspomagające integrację z systemem Sharepoint, stanowiącym źródło danych dla katalogu produktów na stronie.

    Technologie: orchard, asp.net mvc, mssql, sharepoint services

  • 1