Wyniki wyszukiwania dla kamera USB

  • Moduł kalibracji dla frezarek CNC

    Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł do kalibracji oraz rozpoznawania markerów dla frezarek CNC za pomocą kamery USB. Do rozpoznawania odpowiednich kształtów użyliśmy biblioteki OpenCV. System Windows.

    Technologie: CPP, C# .net, OpenCV, kamera USB

  • 1