Wyniki wyszukiwania dla C# .net

 • Thor - aplikacja do projektowania nawadniania

  Dla naszego Klienta, firmy zajmującej się m.in. usługami ogrodniczymi, wykonaliśmy zaawansowaną aplikację, której głównym zadaniem jest automatyczne rozmieszczanie zraszaczy oraz sekcji nawodnień na zaprojektowanej przez użytkownika działce. Zastosowanie dedykowanych algorytmów matematycznych zapewnia optymalne rozmieszczenie zraszaczy na planie działki. Oprócz części projektowej, aplikacja zawiera również możliwość zarządzania osprzętem znajdującym się w lokalnej bazie danych aplikacji oraz sporządzenie wydruku projektu wraz z podsumowaniem listy użytego osprzętu. Aplikacja zlokalizowana jest dla języka polskiego i angielskiego oraz posiada funkcję automatycznych aktualizacji i zabezpieczeń kluczem seryjnym.

  Technologie: C# .net, WPF 4.0, SQL CE, automatyczne aktualizacje, nhibernate

 • Aplikacja do generowania i wysyłania zaproszeń

  Dla naszego Klienta, firmy eventowej, wykonaliśmy aplikację do generowania zaproszeń na event w postaci kodów QR, wysyłania ich za pomocą wiadomości MMS do zdefiniowanej grupy odbiorców oraz weryfikacji kodów QR za pomocą czytnika na samym evencie. Wygenerowane kody QR posiadały informację o osobie zapraszanej na zamknięty event - dzięki temu nie było konieczności drukowania tradycyjnych papierowych zaproszeń.

  Technologie: winforms, MVCSharp, C# .net, QRCode, SMS, MMS

 • Edytor animacji banerów LED

  Stworzyliśmy autorską, dedykowaną aplikację służącą do tworzenia animacji wyświetlanych na banerach typu LED. Zaimplementowaliśmy m.in. obsługę kilkunastu efektów (często z dodatkowymi wariacjami), możliwość grupowania elementów, efekt matrycy LED, podłączanie do sterownika za pomocą USB oraz ethernet i wiele więcej.

  Technologie: winforms, C# .net, MVCSharp, automatyczne aktualizacje

 • Moduł kalibracji dla frezarek CNC

  Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł do kalibracji oraz rozpoznawania markerów dla frezarek CNC za pomocą kamery USB. Do rozpoznawania odpowiednich kształtów użyliśmy biblioteki OpenCV. System Windows.

  Technologie: CPP, C# .net, OpenCV, kamera USB

 • Moduł symulatora frezarek CNC

  Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł symulatora trójosiowych frezarek CNC. Do renderingu użyliśmy biblioteki OpenGL, dodatkowo optymalizując siatkę trójkątów dla obszarów płaskich oraz implementując bump mapping w celu poprawy jakości renderingu. Zaimplementowaliśmy 3 rodzaje narzędzi (płaskie, sferyczne, stożkowe). Docelowo używany w aplikacji cncGraF. System Windows.

  Technologie: C# .net, OpenGL

 • Moduł generowania czcionek dla frezarek CNC

  Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł umożliwiający półautomatyczne generowanie ścieżek dla frezarek CNC z czcionek TrueType. Docelowo używany w aplikacji cncGraF. System Windows.

  Technologie: C# .net, OpenGL

 • Aplikacja gMetrix

  Nawet najlepszy sprzęt elektroniczny wymaga intuicyjnej i przyjaznej użytkownikowi aplikacji do obróbki zebranych danych. Tworzona przez nas aplikacja gMetrix to dopełnienie urządzenia gMetrix, służącego do badania mocy silnika samochodu.

  Technologie: C# .net, winforms, SQLite, RSS

 • 1