Moduł symulatora frezarek CNC

Technologie: C# .net, OpenGL

Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł symulatora trójosiowych frezarek CNC. Do renderingu użyliśmy biblioteki OpenGL, dodatkowo optymalizując siatkę trójkątów dla obszarów płaskich oraz implementując bump mapping w celu poprawy jakości renderingu. Zaimplementowaliśmy 3 rodzaje narzędzi (płaskie, sferyczne, stożkowe). Docelowo używany w aplikacji cncGraF. System Windows.

Kategoria: desktop