Moduł kalibracji dla frezarek CNC

Technologie: CPP, C# .net, OpenCV, kamera USB

Dla firmy Boenigk electronics wykonaliśmy moduł do kalibracji oraz rozpoznawania markerów dla frezarek CNC za pomocą kamery USB. Do rozpoznawania odpowiednich kształtów użyliśmy biblioteki OpenCV. System Windows.

Kategoria: desktop