Stacja naziemna autopilota

Technologie: wxWidgets, CPP, XVID, GPS, cyfrowe kamery wideo

Nasi programiści uczestniczyli w powstawaniu i rozwijaniu oprogramowania działającego pod kontrolą systemu Windows, służącego do komunikacji z autopilotem znajdującym się na bezzałogowym samolocie.

Kategoria: desktop